TEMA: Tak

Det befintliga taket som ligger på ladan är ett tegeltak, förmodligen originaltaket och har därmed några år på nacken. Under teglet ligger det spån som sitter monterade på läkt av en grövre dimension. Den typen av spån som ligger på är väldigt, väldigt tunna och fungerar som ett tätskikt och skapar även en luftspalt mot teglet och stänger ute värme. Spåntaket är fantastiskt vackert och det i kombination med träet i takstolarna skapar mycket av karaktären som vi gillar i ladans interiör. Därför är vår ambition att försöka behålla det som det ser ut idag invändigt, dock med visst restaureringsarbete.

befintligt_tak

Ladans befintliga tak.

Marcus Andäng som kommer att vara kontrollansvarig hjälpte oss även att datera ladan någotsånär. Genom att titta på teglet konstaterade Marcus att han trodde att ladan var byggd omkring 1920. Marcus var av åsikten att vi borde behålla taket, både för att det är bra kvalitet på teglet, de dåliga tegelpannorna har redan blivit utbytta genom åren och ladan skulle behålla mer av sin karaktär med tegeltaket kvar.

En förutsättning för att vi ska kunna nyttja ladan som boende är dock att taket isoleras. Isolering från insidan skulle ta bort merparten av de synliga takstolarna och isolering på utsidan skulle bygga på en mindre smickrande konstruktion som skulle påminna om vad man kan hitta på prefabricerade trähus. På vissa ställen är det befintliga taket i sämre skick, tegelpannor har halkat åt sidan och fukt har kommit in och förstört spånet som behöver lagas. Vår ambition är att genomföra ombyggnaden med så få olika material och moment som möjligt och samtidigt använda traditionella metoder och det är utifrån de förutsättningarna vi valt nytt tak.

I Skåne har det traditionellt funnits tegeltak, halmtak, spåntak, skiffertak och på senare tid även papptak.  Av dessa alternativ är halmtak mest attraktivt för oss då det ger isolering, är vackert och kan läggas direkt på spånet på vårt tak. Halmtak har en livslängd på c:a 40 år men halmtakets kusin, vasstaket, har ungefär dubbelt så lång livslängd och är också otroligt vackert. Så vi planerar att ladan ska få ett vasstak i stil med detta. Taket är något av det första vi kommer att byta ut under våren och det kommer vi såklart att berätta mer om.

vasstak

Inspiration till ladans nya tak.

Kommentera