Vi har grävt ner avlopp och en iPhone

Under veckan som gått har vi (Marcus närmare bestämt) grävt upp hela gårdsplanen för att  vi skulle kunna koppla på oss på det befintliga avloppet och dra nya avloppsledningar samt el och vatten in i ladan. Grävning för att dra avlopps-, el- och vattenledningar. Igengrävnign av dikena. Efter igengrävningen skalade Marcus även av en del […]