Gårdens historia

Hökatorps Slott, som är namnet på vår gård är egentligen en gammal smedja – Hökatorps Smedja. Smedjan tillhörde en större gård som ligger några hundra meter från vår tomt men styckades av under 1960-talet. Fram till våren 2012 stod även en traditionell korsvirkeslänga på tomten. Denna tror vi uppfördes under sent 1800-tal. Till en början […]