När Tore kom till undsättning kom elen fram

För några veckor sedan fick vi kablar utmärkta på tomten, under helgen var vårt mission att gräva fram elkabeln för att så småningom kunna få elektricitet. Så Marcus började gräva en ungefär meterbred grop där elkabeln indirekts vara nedgrävd. Efter två timmars grävande genom både rivningsmassor och dräneringsgrus befarade vi att vi snart skulle behöva […]