Beskärning av våra äppelträd

Efter att vi gått äppelträdbeskärningskursen var det egentligen bara att skrida till verken i vår äppelträdgård. De senaste varma dagarna här i södra Sverige har gett våren en rejäl skjuts framåt och hjälpt knopparna på våra äppelträd på traven.

Det gick förvånansvärt snabbt att beskära våra 70 träd. Vädret visade sig dessutom från sin bästa sida med drygt tio plusgrader och värmande sol. Vi slängde jackorna och njöt av vädret under tiden som vi hjälptes åt att klippa de små späda äppelträden.

appelbeskarning02 appelbeskarning03 appelbeskarning04 appelbeskarning01

En investering för våra äppelträd

Varje vårvinter anordnar Kiviks Musteri beskärningskurser och har man 70 äppelträd (jag, Therese, gjorde ett överslag till 60 tidigare men det visade sig att de uppgick till 70 st) och inte så mycket erfarenhet av beskärning så känns en kurs som en bra investering.

I lördags gick vi alltså beskärningskurs. Vi gick igenom grunderna i beskärningsteknik, varför äppelträd bör beskäras, hur unga träd bör beskäras, hur äldre träd kan beskäras, hur vildvuxna träd kan renoveras/föryngras och hur man identifierar och tar hand om eventuella sjukdomar på träden.

Det var några väldigt givande timmar med både teori och praktik. Vi fick helt fritt gå loss i Kivik Musteris vackra gamla äppelodlingar tillsammans med sågar, grensaxar och sekatörer. Två av träden i odlingen nedan satte vi grensaxar och sekatörer i.

beskarningskurs03

Ett plus för att kursen hölls utan pekpinnar och med fokus på hur man kan göra, snarare än hur man ska göra. Precis som i alla branscher kommer hela tiden nya rön på hur t.ex. äppelträd ska beskäras för att ge så mycket och så högkvalitativ frukt som möjligt. När vi klipper våra äppelträd kommer vi att utgå från hur träd beskars på 1940-talet. Det är de odlingarna vi tycker är vackrast och det är med de måtten på träd vi har planlagt vår odling med cc 2,5 m. Det här är ett exempel på en odling från 1940-talet:

beskarningskurs02

På Kiviks Musteri beskärs äppelträden på vårvintern (alltså nu) och under JAS (då många rekommenderar att äppelträd ska beskäras) görs endast små ingrepp, t.ex. beskärs grenar som skuggar varandra eller nöter mot varandra. Under vårvintern när träden inte har bladverk är det lättare att se hur grenverket går och var det är mest lämpligt att lägga snitten. Om man har ett äldre träd med mycket frukt minskar dessutom risken för att man skadar en del av frukten med grenar som man skär ner. Som de flesta vet kan det mesta beskäras i JAS men allt kan inte beskäras vårvinter, t.ex. stenfrukter.

beskarningskurs04 beskarningskurs05

Det finns hur mycket spännande som helst att lära sig om beskärning. Vill ni lära er mer kan vi verkligen rekommendera kursen.

 

 

 

 
 

Hur beskär man 60 äppelträd?

Det ska vi lära oss på lördag. Vi ska nämligen gå en kurs i beskärning av äppelträd på Kiviks Musteri. Vi har ju skrivit om vår äppelodling tidigare. Under första året så har äppelträden inte krävt så mycket underhåll eftersom de bara har fått växa till sig. Men under de kommande åren kommer de 60 små äppelträden behöva beskäras för att ge frukt och för att, under kommande år, hållas i en storlek som är lämplig för vår äppelodling.

Äppelträdbeskärningskurs alltså, vi är riktigt peppade inför lördagen!

Vår äppelodling

Förra året, under påsken närmare bestämt, åkte vi till Danmark och plantskolan Vester Skovgård för att köpa äppelträd till äppelodling som vi bestämt oss för att anlägga. Mer om det kan ni läsa här.

Vi har 4300 kvadratmeter tomtmark och i den bortre delen av vår trädgård bestämde vi oss tidigt för att anlägga en äppelträdgård. Det kommer att ta några år innan träden bär frukt men när de väl gör det kommer vi förhoppningsvis ha gott om äpplen att bala äppelpaj på, göra äppelmos och musta äpplen.

Att få hem äppelträden från Danmark var inget större problem. Väl hemma återstod bara den lilla detaljen att plantera 50 träd. Marcus hade förberett hålen för äppelträden och fräst upp jorden med jordfräs. Jorden här har varit brukad sedan tidigare, vilket gjorde att vi slapp större stenar men det fanns gott om sten på c:a 2 kilo och neråt, vilket försvårade jordfräsningen en del. Däremot är det bra att fräsa jorden eftersom det luftar jorden, det kommer ner växtlighet som ger bra mull i jorden, det kommer lättare ner fukt och inte minst är det lättare för äppelträdets rötter att hitta hem i den nya jorden. Det är dessutom mest lämpligt att plantera fruktträd på våren eftersom de då hinner acklimatisera sig i sin nya terräng.

appelplantering01

appelplantering02

Hur mycket avstånd krävs det mellan träden? Man kan sätta en äppelodling på en mängd olika sätt men vi vill ha träd och då bör man ha en diameter på tre meter kring trädet stam, vilket innebär ett avstånd på tre meter i båda riktningarna. Vi har satt våra träd med 2,5 meters mellanrum för att få in några extra träd på vår (i detta fall) relativt lilla tomt men det är tre meter mellan raderna. Vi spände upp en lina mellan två pinnar och satte ett måttband en meter vid sidan och som fick fungera som riktlinje för var vi skulle fräsa upp jorden och sedan plantera träden.

appelplantering03

Vad krävs för att träden ska trivas? Äppelträd tycker om mycket sol, de vill gärna ha lä (vilket är ett problem för oss eftersom det i princip aldrig är vindstilla), djup, porös och väldränerad och mullrik jord. Med andra ord – skånsk jord med lite sand i.

De träd vi köpte var framtagna med ett rotsystem som skall klara att planteras utan stöd. I andra fall kan man behöva stötta upp träd men vi ville undvika detta med tanke på hur många vi skulle plantera. Träden vi köpte har bara rötter, vilket lämpar sig bäst om man ska plantera träd på våren (eller egentligen alltid) men när de har bara rötter är de också färskvara och måste planteras inom ett par veckor ungefär. De träd som man köper på plantskolor och handelsträdgårdar står i kruka eftersom det kan vara svårt att sälja dem inom en period om ett par veckor. Däremot kan det vara svårt för träd som stått i kruka att sedan ta sig i det fall de stått i kruka en längre tid. Träden hade legat i kylrum till dess att vi hämtade dem i Danmark och har därmed inte förstått att våren redan startat. Men bara några dagar efter att vi planterade dem började flera av träden att skjuta skott, mycket tack vare den tidiga våren som förra året bjöd på.

Hur har det egentligen gått med äppelodlingen?

Till en början gick det mycket bra. Bara ett par veckor efter att vi planterat alla träd började de skjuta skott, alla träd fick gröna blad och flera av dem blommade till och med. Vi planterade fyra sorter; Discovery, Aroma, Ingrid Marie och Katinka efter rekommendation från plantskolan.  Ett par av våra Katinka fick även frukt men vi plockade tidigt av karten för att trädet ska få ta sig ordentligt. Under sommaren hittade dock hararna till vår äppelodling och tyckte att vi hade dukat fram en riktig festmåltid av spröd äppelträdsbark och krispiga blad till dem. Hararna äter så gott som allt upp till en meters höjd, längre når de inte. Trots att vi satt skydd runt stammarna lyckades hararna gå hårt åt träden och vi fick sätta stängsel runt hela odlingen. Stängslet verkar ha hållit harar och även rådjur borta men vi misstänker att någon listig hade lyckats ta sig in ändå.

Vintern och vinden har gått hårt åt träden och vi har varit lite oroliga för dem. Vår bondegranne har dock lugnat oss och menar att de säkert klarat sig fint och vänjer sig vid klimatet på vår tomt. Vårt största orosmoment just nu är sorkarna som tycker om rötter och som gärna gräver kring äppelträden.

appelplantering04

appelplantering06

Äppelträden var bara ett- och tvååriga när vi planterad dem och det kan ta något år innan de bär frukt. Till hösten hoppas vi på att våra c:a 60 äppelträd bär åtminstone 20 kg frukt.

Äppelodlingen 6 månader senare

För ungefär ett halvår sedan anlade vi en äppelodling med c:a 60 äppelträd av fyra olika sorter.

Ni kan läsa mer om äppelodlingen och hur vi tänkte kring den på vår gamla blogg som ni hittar här.

Idag, sex månader senare ser äppelodlingen ut så här.

appeltradgareden_uppfolj01

appeltradgareden_uppfolj03
Ja, ni ser. Hösten har knappt kommit till Skåne ännu. Eller åtminstone inte till vår äppelträdgård.

Vi är ju rookies när det gäller att driva en liten äppelodling och hitintills har vi läst oss till alla frågor vi stött på. Vi har bland annat behövs montera stängsel runt hela odlingen eftersom en hel familj harpaltar fick för sig att de skulle festa loss på vår äppelodling. Framtiden var kritisk för flera av äppelträden som hararna gått hårt åt. Stammen var söndergnagd och de stod nakna utan löv. Vi baddade trädens sår med ett medel som ska skydda bar bark från gnagare och snittytor. Stängslet och omhändertagandet visade sig göra susen och alla äppelträd verkar ha överlevt det första halvåret.

Beskära i JAS?

Vi var beredda på att beskära äppelträden under JAS men efter lite efterforskning om hur man ska ta hand om unga äppelträd (våra är 1-2 år) läste vi oss till att unga äppelträd mår bäst av att inte beskäras första eller andra året (i det fall de inte hunnit växa till sig väsentligt). Vår äppelodling står på ett blåsigt läge och det har tagit tid för träden att ta sig. Det är först de två senaste månaderna som vi kan se skillnad i tillväxt. Vi valde därför, enligt de rekommendationerna vi hittade, att vänta med beskärningen till i vår.
appeltradgareden_uppfolj02

Så nu står de där på rad, fortfarande med alla löven kvar och väntar på den skånska vintern som förhoppningsvis inte blir så mycket vinter.

 

 

Del 2: Att anlägga en äppelodling

Att få hem äppelträden från Danmark var inget större problem. Väl hemma återstod bara den lilla detaljen att plantera 50 träd. Marcus hade förberett hålen för äppelträden och fräst upp jorden med jordfräs. Jorden här har varit brukad sedan tidigare, vilket gjorde att vi slapp större stenar men det fanns gott om sten på c:a 2 kilo och neråt, vilket försvårade jordfräsningen en del. Däremot är det bra att fräsa jorden eftersom det luftar jorden, det kommer ner växtlighet som ger bra mull i jorden, det kommer lättare ner fukt och inte minst är det lättare för äppelträdets rötter att hitta hem i den nya jorden.

Hur mycket avstånd krävs det mellan träden? Man kan sätta en äppelodling på en mängd olika sätt men vi vill ha träd och då bör man ha en diameter på tre meter kring trädet stam, vilket innebär ett avstånd på tre meter i båda riktningarna. Vi har satt våra träd med 2,5 meters mellanrum för att få in några extra träd på vår (i detta fall) relativt lilla tomt men det är tre meter mellan raderna. Vi spände upp en lina mellan två pinnar och satte ett måttband en meter vid sidan och som fick fungera som riktlinje för var vi skulle fräsa upp jorden och sedan plantera träden.

Vad krävs för att träden ska trivas? Äppelträd tycker om mycket sol, de vill gärna ha lä (vilket är ett problem för oss eftersom det i princip aldrig är vindstilla), djup, porös och väldränerad och mullrik jord. Med andra ord – skånsk jord med lite sand i.

De träd vi köpt är framtagna med ett rotsystem som skall klara att planteras utan stöd. I andra fall kan man behöva stötta upp träd men vi ville undvika detta med tanke på hur många vi skulle plantera. Träden vi köpte har bara rötter, vilket lämpar sig bäst om man ska plantera träd på våren (eller egentligen alltid) men när de har bara rötter är de också färskvara och måste planteras inom ett par veckor ungefär. De träd som man köper på plantskolor och handelsträdgårdar står i kruka eftersom det kan vara svårt att sälja dem inom en period om ett par veckor. Däremot kan det vara svårt för träd som stått i kruka att sedan ta sig i det fall de stått i kruka en längre tid. Träden hade legat i kylrum till dess att vi hämtade dem i Danmark och har därmed inte förstått att våren redan startat. Men bara några dagar efter att vi planterade dem började flera av träden att skjuta skott, mycket tack vare den tidiga våren som hitintills bjudit på mycket sol och värme. Nu väntar vi med spänning och hoppas på äppelblom.

appelplantering01

Här påbörjar Marcus planteringen.

appelplantering02

Den sista raden med äppelträd av sorten Katinka kommer i jorden.

appelplantering03

appelplantering04I början är det bra att vattna en del för att jorden ska krypa ner runt rötterna.
appelplantering05

Vi har fortfarande en del träd kvar som är till salu och kan hämtas under den kommande helgen.

appelplantering06

Och här är den – vår alldeles egna äppelodling.

Del 1: Att anlägga en äppelodling

Förra veckan var vi i Danmark och hämtade äppelträd till vår äppelodling. Hela idén med att ha en egen liten odling kom av att vi tycker att det är otroligt vackert med äppelträd och vi kommer också att kunna använda frukten, dels för att äta men också för pajer, sylt/mos och för att musta. På Sövde Musteri frågade vi var äppelodlarna vanligtvis köper sina träd och fick veta att det är från just Danmark. I princip alla odlare i södra Sverige åker till Danmark för att köpa träd till sina odlingar. Via en omväg genom Danska Fruktodlarföreningen fick vi till slut kontakt med Ole på Plantekoslen Vester Skovgård. Vi hade redan bestämt att vi ville ha Aroma och Discovery i odlingen och Ole hjälpte oss att ta fram två lämpliga sorter till som pollinerar varandra. Det där med pollinering är en halv vetenskap och som tur är finns en pollineringstabell som hjälp.

Väl framme på Vester Skovgård blev vi visade över en kullerstenslagd gårdsplan, ner i en källare, så låg att ingen av oss kunde stå raklång, där Ole hade sitt kontor. Han var inte riktigt beredd på vår ankomst och medan han skrev ut de papper som behövdes för leverans bjöd ha på nybryggt kaffe och förhörde oss om vårt projekt samtidigt som han berättade om en dansk lärarinna som, varje dag efter jobbet, tog hand om sina äppelträd i flera timmar. Och efter två koppar kaffe föreslog Ole att vi skulle gå en sväng bland odlingarna medan han letade på våra träd. Och det gjorde vi ju så gärna.

plantskolan01

plantskolan05

plantskolan03

plantskolan02

plantskolan04

plantskolan06

Efter vår lilla promenad där vi beundrade äppelodlingarna och drömde om vår egen lilla odling så hjälpte Ole oss att lasta på alla äppelträd på släpkärran.

Och efter det åkte vi genom det vackra danska landskapet tillbaka mot vårt vackra landskap. Med 100 äppelträd på släp och med minnet om en dag vi kommer att tänka på med glädje.

Inte nog med att vi renoverar – vi tänkte fixa en äppelodling också…

Ja – ni läste rätt! En äppelodling.

Vi har ju ganska mycket tomtmark. 4300 kvadratmeter för att vara ganska exakt och större delen av marken är gammal åkermark och inte anlagd trädgård. Vi ÄLSKAR äppelmust, äpplejuice och äppelpaj (ja, nästan allt som börjar med äpple-). Så vi håller nu på att anlägga en egen liten äppelodling på vår tomt.

Imorgon ska vi upp i ottan för att åka till Danmark och köpa äppelträd. Danmark igen tänker ni som följer bloggen!? Ja, Danmark igen. Det är nämligen facila priser på äppelträd i större kvantitet om man åker över sundet och de svenska äppelodlarna köper även sina träda från Danmark. Så under påskhelgen har vi några hål att gräva till de dryga femtio äppelträd som skall ingå i vår äppelträdgård. Det är lite att sätta sig in i om man ska ha en äppelodling. Bland annat pollinering som är en halv vetenskap. Hur som helst bör odlingen bestå av flera olika sorter som kan pollinera varandra (annars blir det ingen frukt). Vi fick hjälp av plantskolan som vi köper träden från med en lämplig mix av äpplen som är goda att äta, musta och göra paj av, några tidiga äpplen och några senare för att vi ska få längre skördeperiod och inte minst så pollinerar dessa äppelsorter varandra.

Vi har en dröm om att om några år få så stora skördar att vi kan beställa vår egen must på Sövde Musteri, som inte ligger långt ifrån ladan. För att få must på sina egna äpplen krävs en skörd på minst ett ton. Så Vi hoppas att de äppelsorter som vår lilla odling kommer att bestå av ger en rik skörd om några år.

Vår äppelodling kommer att bestå av sorterna AromaDiscoveryIngrid Marie och Katinka.

Äpplen_NBVOEL

Kollage av bilder från Erling Nielsens Planteskole.