Vår äppelodling

Förra året, under påsken närmare bestämt, åkte vi till Danmark och plantskolan Vester Skovgård för att köpa äppelträd till äppelodling som vi bestämt oss för att anlägga. Mer om det kan ni läsa här.

Vi har 4300 kvadratmeter tomtmark och i den bortre delen av vår trädgård bestämde vi oss tidigt för att anlägga en äppelträdgård. Det kommer att ta några år innan träden bär frukt men när de väl gör det kommer vi förhoppningsvis ha gott om äpplen att bala äppelpaj på, göra äppelmos och musta äpplen.

Att få hem äppelträden från Danmark var inget större problem. Väl hemma återstod bara den lilla detaljen att plantera 50 träd. Marcus hade förberett hålen för äppelträden och fräst upp jorden med jordfräs. Jorden här har varit brukad sedan tidigare, vilket gjorde att vi slapp större stenar men det fanns gott om sten på c:a 2 kilo och neråt, vilket försvårade jordfräsningen en del. Däremot är det bra att fräsa jorden eftersom det luftar jorden, det kommer ner växtlighet som ger bra mull i jorden, det kommer lättare ner fukt och inte minst är det lättare för äppelträdets rötter att hitta hem i den nya jorden. Det är dessutom mest lämpligt att plantera fruktträd på våren eftersom de då hinner acklimatisera sig i sin nya terräng.

appelplantering01

appelplantering02

Hur mycket avstånd krävs det mellan träden? Man kan sätta en äppelodling på en mängd olika sätt men vi vill ha träd och då bör man ha en diameter på tre meter kring trädet stam, vilket innebär ett avstånd på tre meter i båda riktningarna. Vi har satt våra träd med 2,5 meters mellanrum för att få in några extra träd på vår (i detta fall) relativt lilla tomt men det är tre meter mellan raderna. Vi spände upp en lina mellan två pinnar och satte ett måttband en meter vid sidan och som fick fungera som riktlinje för var vi skulle fräsa upp jorden och sedan plantera träden.

appelplantering03

Vad krävs för att träden ska trivas? Äppelträd tycker om mycket sol, de vill gärna ha lä (vilket är ett problem för oss eftersom det i princip aldrig är vindstilla), djup, porös och väldränerad och mullrik jord. Med andra ord – skånsk jord med lite sand i.

De träd vi köpte var framtagna med ett rotsystem som skall klara att planteras utan stöd. I andra fall kan man behöva stötta upp träd men vi ville undvika detta med tanke på hur många vi skulle plantera. Träden vi köpte har bara rötter, vilket lämpar sig bäst om man ska plantera träd på våren (eller egentligen alltid) men när de har bara rötter är de också färskvara och måste planteras inom ett par veckor ungefär. De träd som man köper på plantskolor och handelsträdgårdar står i kruka eftersom det kan vara svårt att sälja dem inom en period om ett par veckor. Däremot kan det vara svårt för träd som stått i kruka att sedan ta sig i det fall de stått i kruka en längre tid. Träden hade legat i kylrum till dess att vi hämtade dem i Danmark och har därmed inte förstått att våren redan startat. Men bara några dagar efter att vi planterade dem började flera av träden att skjuta skott, mycket tack vare den tidiga våren som förra året bjöd på.

Hur har det egentligen gått med äppelodlingen?

Till en början gick det mycket bra. Bara ett par veckor efter att vi planterat alla träd började de skjuta skott, alla träd fick gröna blad och flera av dem blommade till och med. Vi planterade fyra sorter; Discovery, Aroma, Ingrid Marie och Katinka efter rekommendation från plantskolan.  Ett par av våra Katinka fick även frukt men vi plockade tidigt av karten för att trädet ska få ta sig ordentligt. Under sommaren hittade dock hararna till vår äppelodling och tyckte att vi hade dukat fram en riktig festmåltid av spröd äppelträdsbark och krispiga blad till dem. Hararna äter så gott som allt upp till en meters höjd, längre når de inte. Trots att vi satt skydd runt stammarna lyckades hararna gå hårt åt träden och vi fick sätta stängsel runt hela odlingen. Stängslet verkar ha hållit harar och även rådjur borta men vi misstänker att någon listig hade lyckats ta sig in ändå.

Vintern och vinden har gått hårt åt träden och vi har varit lite oroliga för dem. Vår bondegranne har dock lugnat oss och menar att de säkert klarat sig fint och vänjer sig vid klimatet på vår tomt. Vårt största orosmoment just nu är sorkarna som tycker om rötter och som gärna gräver kring äppelträden.

appelplantering04

appelplantering06

Äppelträden var bara ett- och tvååriga när vi planterad dem och det kan ta något år innan de bär frukt. Till hösten hoppas vi på att våra c:a 60 äppelträd bär åtminstone 20 kg frukt.