Före och efter

Vårt första möte med ladan i september 2012. Fastigheten såldes då som en tomt med en ladugårdsbyggnad på.

sept12_fram

gaveln_sept_12

Vår första skiss på ladans exteriör.

skissen

Vi blev ägare till ladan i december 2012 och i december 2013, efter ett års arbete ser exteriören ut så här:

ladan_dec2013

ladan_bakjan2014gaveln_jan2014