Tema: Byggnadsvård

Att hitta en enhetlig definition på vad byggnadsvård faktiskt innebär har visat sig vara snarast omöjligt. Vår ambition med ett byggnadsvårdstänk är att ta hand om huset på ett sätt som respekterar det.

För oss betyder inte att vi inte kommer att göra ändringar i huset MEN ändringarna skall göras på ett sådant sätt att vi inte tar ifrån huset dess ursprungliga uttryck och känsla. Vår strävan är att använda tidstypiska material (1920-tal) och och tekniker och göra så få ingrepp som möjligt och inte heller försöka sudda bort tidens tand.

En viktig del i det som är byggnadsvård idag är att hålla kunskapen om de gamla byggnadssätten med både material och tekniker vid liv, det har vi i många fall varit allt för dåliga på i Sverige där traditionellt hantverk har fått stryka på foten till förmån för moderna tekniker och material.

Det finns dock föreningar och nätverk i Skåne som arbetar med byggnadsvård och som varit till hjälp i vårt arbete:

bevis

BEVIS Byggnadsvård i Skåne

BEVIS är ett nätverk för företag i Skåne som arbetar med byggnadsvård. Företagen som är anslutna till BEVIS är måna om att gamla hus ska hanteras på rätt sätt, men vill också tillföra ett nytänkande inom det moderna byggandet.

Skanska_gardar

Föreningen Skånska Gårdar

Föreningen Skånska Gårdar ser som sin uppgift att utbreda och vidmakthålla intresset för den skånska landsbygdens byggtraditioner. De ser som sin uppgift att utbreda och vidmakthålla intresset för den skånska landsbygdens byggtraditioner.

HN_byggnadsvard

h.n byggnadsvård

h.n byggnadsvård arbetar med traditionellt skånskt hantverk och utför även nybyggnation med traditionella material och metoder. Detta är ett byggnadsvårdsföretag som vi gärna vill nämna i sammanhanget, trots att det inte är en förening/ett nätverk, eftersom vi fått otroligt bra hjälp av dem i vårt sökande efter hantverkare. H.n.byggnadsvård är även Skånes länsombud i Svenska Byggnadsvårdsföreningen.

skanes_hembygdsforbund

Skånes Hembygdsförbund

Skånes hembygdsförbund arbetar bland annat med att bevara byggnader, och därmed också hantverkstraditioner, till eftervärlden.

Har vi missat något som borde finnas med i vår lista? Tipsa oss gärna i kommentarsfältet.

 

Kommentera