En bok som ska hänga vi ladan

Vi har sedan tidigare skrivit om våra planer för trädgården och att den delen av trädgården som tidigare inte varit en anlagd trädgård, utan betesmark till djur och odlingsmark, ska få klassiska skånska växter.

Hitintills har vi fokuserat på odling men nu har vi äntligen planterat vårt första klassiska träd (ja, förutom de 60 äppelträden) som gör att det faktiskt händer något med trädgården.

En fagus sylvatica pendula. Visst är det vackert med latinska namn!? Även om man inte riktigt förstår vad de betyder. Det är hur som helst en hängbok.

hangboken

En hängbok som faktiskt ser ganska så hängig ut just nu men som kommer att växa sig vacker och ståtlig.