Wallander hittar lik i brunnar. Vad hittade vi?

Jag är väldigt glad över att det inte var mitt i en Wallanderfilm vi befann oss i helgen då vi gläntade på locket till brunnen på tomten, trots att vi faktiskt befinner oss i Wallanders hemtrakter. Vi håller på att förbereda för att kunna testa pumpen till brunnen så snart vi fått bygglovet och elen är påkopplad.

BRUNNEN01Återigen fick vi hjälp av Tore. Tores hund, Kia, hjälpte till att hålla ställningen på gården.

Det här med vår brunn är ju en aningen spännande historia. Förutom det som bör finnas i en brunn hittade vi även en rostig stege. Hur länge stegen befunnit sig i brunnen är högst oklart men vi gissar på minst ett år – säkerligen längre. Den var väldigt rostig och vattnet lär ju vara detsamma.

BRUNNEN02Lite rostigt vatten till lunchen!?

Kommentera