Vår äppelträdgård

Nu är det två år sedan vi planterade alla träd i vår äppelträdgård. Under dessa två år har vi arbetat mot både vinden, djurriket och vegetationen runt omkring oss för att våra äppelträd ska kunna växa sig starka.

Trots att vi bor sisådär en mil från havet ligger ladan på ett väldigt vindutsatt läge och det uppskattar inte små späda äppelträd. Vinden gör att de växer långsammare än vad de hade gjort på en mindre vindutsatt plats. Det tog bara några månader innan hararna tackade för att vi ställt till med en brakfest i äppeträdgården. Tacken var avbitna grenar och knoppar på harhöjd. Det avhjälpte vi med att sätta stängsel runt hela äppelodlingen. Därefter började sorkarna kalasa på äppelträdens rötter. Vi har haft vild krigföring mot dem men tyvärr har några stackars äppelträd strukit med under kampens gång. Ogräs har vi gott om och ogräset stjäl den näring som de, än så länge, späda små träden så väl behöver för att stå emot både vinden och djuren.

Så i helgen rensade Marcus och grävde runt äppelträden. De fick dessutom lite välbehövligt gödsel. Äppelträdgården tackade med att visa snar blomsprickning.

appeltradgarden01

Vi har fyra rader med äppelträd; Katinga, Ingrid-Marie, Discovery och Aroma.

appeltradgarden02

appeltradgarden03

Blomningen kommer väldigt olika på de olika sorterna och även beroende på var träden står någonstans. Närmast blomsprickning är Discovery som står som mest skyddade i slänten ner mot vår grannes åker.

appeltradgarden04

Inte långt efter kommer Aroma.

Tänk att det snart blommar!