Så in i vassen spännande!

vassen

Under den kommande helgen ska vi börja ta ner ladans gamla tegeltak för att vasstaksläggarna under nästa vecka ska kunna påbörja underarbetet inför vassläggningen.

Så in i vassen spännande! Till dess att arbetet påbörjas ligger vassen tålmodigt och väntar på att bli omhändertagen.

Kommentera