Gårdens historia

Hökatorps Slott, som är namnet på vår gård är egentligen en gammal smedja – Hökatorps Smedja. Smedjan tillhörde en större gård som ligger några hundra meter från vår tomt men styckades av under 1960-talet.

Fram till våren 2012 stod även en traditionell korsvirkeslänga på tomten. Denna tror vi uppfördes under sent 1800-tal. Till en början var det en smedja i huset som senare byggdes om till två lägenheter och under 1960-talet till ett enfamiljshus. Olyckligtvis brann huset ner, så gott som till grunden i slutet av mars 2012 och ladugårdsbyggnaden blev då ensam kvar på tomten.

Namnet på vår gård var tidigare Hökatorps Smedja. Detta var även namnet på ett par tidigare ägares företag och när de sålde och flyttade från huset som tidigare stod på tomten fick inte köparna behålla adressen Hökatorps Smedja eftersom detta numera också var ett företagsnamn. Paret som vi köpte tomten av fick alltså äran att hitta på en ny adress till sitt hus. För varje riktig gård i Skåne ska ha ett eget namn. Och de ansökte helt enkelt om att få anta adressen Hökatorps Slott – och fick märkligt nog ja!

Kommentera