En investering för våra äppelträd

Varje vårvinter anordnar Kiviks Musteri beskärningskurser och har man 70 äppelträd (jag, Therese, gjorde ett överslag till 60 tidigare men det visade sig att de uppgick till 70 st) och inte så mycket erfarenhet av beskärning så känns en kurs som en bra investering.

I lördags gick vi alltså beskärningskurs. Vi gick igenom grunderna i beskärningsteknik, varför äppelträd bör beskäras, hur unga träd bör beskäras, hur äldre träd kan beskäras, hur vildvuxna träd kan renoveras/föryngras och hur man identifierar och tar hand om eventuella sjukdomar på träden.

Det var några väldigt givande timmar med både teori och praktik. Vi fick helt fritt gå loss i Kivik Musteris vackra gamla äppelodlingar tillsammans med sågar, grensaxar och sekatörer. Två av träden i odlingen nedan satte vi grensaxar och sekatörer i.

beskarningskurs03

Ett plus för att kursen hölls utan pekpinnar och med fokus på hur man kan göra, snarare än hur man ska göra. Precis som i alla branscher kommer hela tiden nya rön på hur t.ex. äppelträd ska beskäras för att ge så mycket och så högkvalitativ frukt som möjligt. När vi klipper våra äppelträd kommer vi att utgå från hur träd beskars på 1940-talet. Det är de odlingarna vi tycker är vackrast och det är med de måtten på träd vi har planlagt vår odling med cc 2,5 m. Det här är ett exempel på en odling från 1940-talet:

beskarningskurs02

På Kiviks Musteri beskärs äppelträden på vårvintern (alltså nu) och under JAS (då många rekommenderar att äppelträd ska beskäras) görs endast små ingrepp, t.ex. beskärs grenar som skuggar varandra eller nöter mot varandra. Under vårvintern när träden inte har bladverk är det lättare att se hur grenverket går och var det är mest lämpligt att lägga snitten. Om man har ett äldre träd med mycket frukt minskar dessutom risken för att man skadar en del av frukten med grenar som man skär ner. Som de flesta vet kan det mesta beskäras i JAS men allt kan inte beskäras vårvinter, t.ex. stenfrukter.

beskarningskurs04 beskarningskurs05

Det finns hur mycket spännande som helst att lära sig om beskärning. Vill ni lära er mer kan vi verkligen rekommendera kursen.