Att få och få bort fläckar

Förra helgen oljade vi in vår sydvästra gavel, den som är mest utsatt för väder och vind. Vi har okantad ekpanel på gavelspetsen och eken behöver egentligen inte oljas in. Eken innehåller nämligen en syra som fungerar som impregnering av träet, trots att den är obehandlad. Däremot kan ek (och även andra träslag) få små svarta fläckar – algangrepp som vi inte vill ha på vår fasad.

Därför oljar vi in den med en linolja med fungicid. Fungicid är ett ämne som tillförs linoljan och som motverkar algangreppen. Nu är det första gången vi behandlar gaveln med olja med fungicid men vi har oljat tidigare med vanlig linoja. Vi har fått små angrepp av algprickar på fasaden och linoljan med fungicid hoppas vi ska hjälpa till att hämma angreppens fortsatta spridning.

Arbetet kräver hög stege och lite mod. Upp till nocken är det sisådär åtta meter. Det gäller liksom att vara fokuserad för att inte spilla olja. Om man inte är tillräckligt fokuserad kan en hink olja ”trilla” ner från stegen och stänka ner hela betongterassen nedanför, vilket också hände oss. Nu har vi en uteplats som ser ut att ha fått fläcktyfus.

oljning01 oljning02

Men vi har också en ekklädd gavelspets som inte längre ser ut att ha fått fläcktyfus.