Den som väntar på något gott…

… och nej, det är inte våren vi talar om längre. För den har ju kommit med besked och det är vi så glada över. Det varmare och vackra vädret gör dagarna både längre och mer njutbara. Och så börjar ju träd och buskar i trädgården att knoppa sig.

Vi inväntar fortfarande vårt bygglov och just nu känns det som att tiden står stilla. Men som sagt, den som väntar på något gott. Just nu håller vi mest tummarna för att det går igenom så att vi får börja bygga snart. Att vi inte har fått bygglovet ännu innebär nämligen, enligt den nya PBL:en (plan- och bygglagen) att vi inte under några som helst omständigheter får påbörja någon del av bygget innan bygglovet är godkänt. Det är ju lite tur i oturen att vi har en stor tomt som är kraftigt eftersatt och vildvuxen, för den har trots allt behövt vår uppmärksamhet. För ett par helger sedan då solen började värma, fick det rejäla trädgårdsarbetet ge vika för lite trädgårdspiff. Nu har vi en kruka med penséer utanför entrén.

varisikte

Under tiden som vi väntat på bygglovet har vi även kunnat göra mycket research, bland annat har vi hittat webbplatsen Varmsamt, som är en sida om byggnadsstilar och varsam renovering – perfekt om man vill veta vad som passar till sitt hus och en möjlighet till inspiration i en renoveringsprocess, t.ex. i skedet innan en arkitekt kopplas in.

tips

 

 

Ska du renovera din bostad och är osäker på vad som är karaktäristiskt för just ditt hus och dess tidsepok? Webbplatsen Varsamt har svaret, t.ex. har vi lärt oss att man under 1920-talet, då vår lada är byggd, inspirerades mycket av 1700-talets former och att fint hantverk och omsorg i alla detaljer kännetecknar den här tiden. Besök webbplatsen Varsamt.

 

Ansökan om bygglov

Nu har vi ÄNTLIGEN lämnat in bygglovsansökan till kommunen. Som vi skrev tidigare idag skedde inlämningen under närmast ceremoniella former.

Vad ett bygglov ska innehålla kan variera beroende på förutsättningar och ändamål och även mellan olika kommuner. Hur kommunerna vill ha sina bygglov finns att läsa utförligt på respektive kommuns hemsida. En del kommuner har även exempel på hur en bygglovsansökan ska utformas. En tumregel är att kommunen vill veta det de redan inte vet och som ligger i deras uppgift, i egenskap av myndighet, att se till. I vårt fall blir bygglovet lite speciellt eftersom vi ska omvandla en gammal ekonomibyggnad till ett boende, vilket i sig kräver bygglov. Men vi kommer även att göra exteriöra förändringar i en byggnad som är belägen i ett kulturlandskap. Vårt bygglov som lämnades in till Sjöbo kommun innehöll följande:

 1. Ansökan om bygglov enligt Sjöbo kommuns formulär, underskrivet av oss och vår kontrollansvarige (KA)
 2. Planritning
 3. Fasadritning
 4. Sektionsritning
 5. Vi bifogade även ett brev där vi beskriver våra intentioner med ombyggnaden.

Planer

Planritning, nedre och övre plan.

Fasader

Fasadritning från alla väderstreck.

Sektioner

Sektionsritning som visar byggnaden i genomskärning.

tips

Vad behövs i vanliga fall till en bygglovsansökan?

 1. Ansökan om bygglov (formulär finns på respektive kommuns webbplats)
 2. Planritningar på alla plan
 3. Fasadritningar som visar alla fasader där eventuella ändringar kommer att ske
 4. Sektionsritning som visar på förhållandena bakom väggarna
 5. Situationsplan (denna kan i vissa fall kräva att du får beställa en nybyggnadskarta som du själv får bekosta, det kan även ta tid att få en nybyggnadskarta så var ute i god tid om denna anses behövas av kommunen)
 6. Illustrationer kan även vara bra att bifoga ansökan för att visa upp huset för byggnadsnämnden eller handläggaren. För om-/till- eller nybyggnad i vissa områden kräver kommunerna allt oftare illustrationer

Att tänka efter noga hur man vill ha det är viktigt att göra innan man lämnar in bygglovet, eventuella ändringar i bygglovet kostar ofta pengar att göra.

Innan byggstart behöver du även, med hjälp av din KA, kunna visa att konstruktionen du ansökt om att få bygga kommer att hålla, vilket kan kräva ritningar av en konstruktör.

Bortsett från ansökan ska alla handlingar levereras i tre exemplar, lämplig skala är för ett enfamiljshus är 1:100 på A3-papper.

 

Sen är det bara att vänta….

Nu har vi lämnat in bygglovsansökan

I lördags kväll lämnade vi in vårt bygglov till Sjöbo kommuns Miljö- och byggnadsnämnd under närmast cermoniella omständigheter i strålkastarljuset från vår bil. Vi har ju bestämt oss för att väl dokumentera alla steg i processen att förvandla ladan till bostad och att lämna in bygglovet var en milstolpe. Och det var allt med visst magpirr från unvertecknad som kuvertet stoppades i brevlådan.

bygglovslamning

I ett senare inlägg berättar vi mer om bygglovsansökan


Just nu: full aktivitet i bygglovsfabriken

Vi har bestämt oss för att bygglovet för ombyggnaden ska lämnas in innan februari är slut. Och imorgon är ju februaris sista dag. Vi har ingen strikt tidsplan för ombyggnaden men vi försöker att ha vissa hålltider för att inte dra ut på bygget allt för länge. Och bygglovet är ju även en förutsättning för att vi ens ska kunna komma igång med själva bygget. Så här sitter vi nu på kvällskvisten, näst sista dagen i februari, och gör klart vårt bygglov.