Att ta fram tegel

Vi är så glada för att det sitter tegel runt både fönster och dörrar till vår ladugård. Exteriört är allt tegel synligt men på insidan av ladan är det putsat över teglet. Ett av våra projekt är att knacka bort putsen för att ta fram det vackra teglet runt dörrarna. Runt fönstren kommer putsen att få sitta kvar eftersom vi tycker att ljuinsläppet från dem blir vackrare med vit puts runtomkring.

Vilka verktyg använder vi för att knacka bort puts?

  • Hammare
  • Huggmejsel

Det sitter kalkputs på större delen av väggarna och på några ställen är det bättrat med lite cementputs. Kalputsen släpper väldigt lätt medan betongputsen sitter hårdare och kräver lite mer våld. Vi är inte helt klara runt båda dörrarna ännu men himla fint blir det.

Kommentera